ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.24 trang 83 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.24 trang 83 SBT Vật lý 6

Ở nhiệt độ 40oC chất X

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hơi

C. chỉ tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Ở nhiệt độ 40oC chất X tồn tại ở cả thể rắn, thể lỏng và thế hơi.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.24 trang 83 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1