ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.25 trang 83 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.25 trang 83 SBT Vật lý 6

Ô chữ về sự chuyển thể

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

Hàng ngang

1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa.

2. Tên gọi trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.

3. Tên một sự chuyển thể.

4. Quá trình ngược của sự ngưng tụ.

5. Nếu thêm dấu vào thì đây là một đơn vị thời gian.

6. Tính chất của nhiệt độ nước khi đang sôi.

7. Tên gọi chung của quá trình vật chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

8. Tên một sự chuyển thể.

9. Quá trình ngược của sự bay hơi.

10. Trong lớp học ô-xi chỉ tồn tại ở thể này.

11. Ở nhiệt độ trong phòng, đồng không thể tổn tại ở thể này.

Hàng dọc được tô đậm

Cụm từ này có thể dùng làm tên gọi chung cho các bài từ 24 đến 29. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải đáp ô chữ:

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

Từ hàng tô đậm: SỰ CHUYỂN THỂ

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.25 trang 83 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1