ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.13 trang 81 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.13 trang 81 SBT Vật lý 6

Ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có khí ô-xi, không thể có ô-xi lỏng vì

A. ô-xi là chất khí.

B. nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ô-xi.

C. nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi cùa ô-xi.

D. nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt độ bay hơi cùa ô-xi. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Ở nhiệt độ trong phòng, chi có thể có khí ô-xi, không thế có ô-xi lỏng vì nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ô-xi.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.13 trang 81 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  Câu 6: Tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5m3 và khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

  Theo dõi (0) 12 Trả lời
 •  
   
  thuy linh

  1. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái: (k pjt kẻ bảng)

  Chất                                               Nhiệt đô nóng chảy                                      Nhiệt độ sôi

  Chì                                                           3270C                                                         16130C

  Nước                                                       00C                                                              1000C

  Ôxi                                                          - 2190C                                                       - 1830C

  Rượu                                                      - 1170C                                                          780C

  Thủy Ngân                                              - 390C                                                             3570C                                                  

  1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất?

  2. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất?

  3. Ở trong phòng có nhiệt độ 250C thì chất nào trong những chất kể trên ở thể rắn, thể lỏng và thể khí?

   

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1