ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.21 trang 83 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.21 trang 83 SBT Vật lý 6

Hãy dựa vào đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của chất X vẽ ở hình 28-29.5 để trả lời các câu hỏi từ 28-29.21 đến 28-29.24

Bài 28-29.21. Nhiệt độ sôi của chất X là

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

A. 30oC

B. 160oC

C. 40oC

D. 120o

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì ở 120oC là đoạn nằm ngang và chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.21 trang 83 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1