ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.5 trang 79 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.5 trang 79 SBT Vật lý 6

Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi:

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 10 đến phút thứ 25?

2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 10, từ phút thứ 25 đến phút thứ 30

3. Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng thời gian nào? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

1. – Từ phút 0 đến phút thứ 5 nước ở thể rắn.

- Từ phút 10 đến phút thứ 25 nước ở cả thể lỏng và thể hơi.

2. - Từ phút 5 đến phút thứ 10 nước ở thể rắn và lỏng.

- Từ phút 25 đến phút thứ 30 nước ở thể lỏng và thể hơi.

3. - Quá trình nóng chảy: từ phút thứ 5 đến phút thứ 10.

- Quá trình bay hơi: từ phút thứ 5 đến phút thứ 25

- Quá trình sôi: từ phút thứ 25 đến phút thứ 30.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.5 trang 79 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Trần

  Sự sôi là gì?

  bởi Anh Trần 25/01/2019

  sự sôi là gì?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 •  
   
  Ngoc Nga

  Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, con người đã ứng dụng sự sôi trong cuộc sống như thế nào? Cho ví dụ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1