ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28-29.3 trang 79 SBT Vật lý 6

Bài tập 28-29.3 trang 79 SBT Vật lý 6

Trong các đặc điểm sau đây, những đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi, những đặc điểm nào là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra ở nhiệt độ xác định của chất lỏngế

C. Xảy ra cả ở trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.

D. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Đặc điểm của sự sôi: B, C.

- Đặc điểm của sự bay hơi: A, D.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28-29.3 trang 79 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  Phải hơ một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt bằng cách nào?bucminhbucminhgianroikhocroi

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh

  Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39oC và nhiệt độ sôi là 357oC. Khi trong phòng có nhiệt độ là 30oC thì thủy ngân

  A. chỉ tồn tại ở thể lỏng.
  B. chỉ tồn tại ở thể hơi.
  C. tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.
  D. tồn tại ở cả thể lỏng,thể rắn và thể hơi.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1