RANDOM
VIDEO

Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây trong một mạch dao động có độ lớn là 0,1A thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện của mạch là 3V. Tần số dao động riêng của mạch là 1000Hz.

Tính các giá trị cực đại của điện tích trên tụ điện, hiệu điện thế hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện qua cuộn dây, biết điện dung của tụ điện 10F.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  Giải:

  Từ công thức :

  \(\begin{array}{l} \frac{1}{2}L{i^2} + \frac{1}{2}C{u^2} = \frac{1}{2}\frac{{Q_0^2}}{C}\\ \Rightarrow Q_0^2 = LC{i^2} + {C^2}{u^2} \end{array}\)

  Với  \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\,\,\, \Rightarrow \,\,\,LC = \frac{1}{{4{\pi ^2}{f^2}}}\), thay vào ta được

  \(\begin{array}{l} {Q_0} = \sqrt {\frac{{{i^2}}}{{4{\pi ^2}{f^2}}} + {C^2}{u^2}} = \sqrt {\frac{{0,{1^2}}}{{4.{\pi ^2}{{.1000}^2}}} + {{({{10.10}^{ - 6}})}^2}{{.3}^2}} \\ = 3,{4.10^{ - 5}}C \end{array}\)

  Hiệu điện thế cực đại:

  \({U_0} = \frac{{{Q_0}}}{C} = \frac{{3,{{4.10}^{ - 5}}}}{{{{10}^{ - 5}}}} = 3,4V\)

  Cường độ dòng điện cực đại:

  \({I_0} = \omega {Q_0} = 2\pi f{Q_0} = 2.\pi .1000.3,{4.10^{ - 5}} = 0,21A\)

    bởi Lê Trung Phuong 30/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1