Đỗ Thanh Huyền's Profile

Đỗ Thanh Huyền

Đỗ Thanh Huyền

01/08/2001

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Đỗ Thanh Huyền đã đặt câu hỏi: Lý mạch RLC Cách đây 6 tháng

  Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi giá trị cực đại của hiệu điện thế là Uo và tần số là f thì công suất tỏa nhiệt trên điện trỏ là P. Tăng tần số của nguồn điện lên 2f, giá trj cực đai vẫn giữ là Uo. Công suất tỏa nhiệt trên R là? 

  A. P

  B. P căn 2 

  C. 2P

  D. 4p

Không có Điểm thưởng gần đây