Tính hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp ?

bởi Bình Nguyen 17/10/2018

cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết \(L=CR^2\) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc \(\omega_1=50\pi\left(\dfrac{rad}{s}\right)\)\(\omega_2=200\pi\left(\dfrac{rad}{s}\right)\).Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A.\(\dfrac{1}{2}\) B.\(\dfrac{2}{\sqrt{13}}\). C.\(\dfrac{3}{\sqrt{12}}\). D.\(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\).

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng CT:

  Nếu \(R^2=n\dfrac{L}{C}\)

  Thì: \(\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}(\dfrac{\omega_1}{\omega_2}-\dfrac{\omega_2}{\omega_1})^2}}\)

  Ta được: \(\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{1}(\dfrac{50}{200}-\dfrac{200}{50})^2}}=...\)

  bởi Đặng Thị Oanh 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan