YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 54 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 54 sách GK Lý lớp 11

Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này.

a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn.

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì bóng đèn còn lại sang mạnh hay yếu hơn so với trước đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài xác định công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn mắc song song và tính cường độ dòng điện khi tháo bỏ một bóng đèn 

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định điện trở tương đương của mạch ngoài là \({R_1} = 3{\rm{ }}\Omega .\)

  • Bước 2: Xác định cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi bóng đèn.

  • Bước 3: Tính công suất tiêu thụ điện năng của mỗi bóng đèn.

  • Bước 4: Tính cường độ dòng điện khi tháo bỏ một bóng đèn và rút ra kết luận về độ sáng khi đó.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có: 

Câu a:

Điện trở tương đương của mạch ngoài là \({R_1} = 3{\rm{ }}\Omega .\)

Cường độ dòng điện mạch chính là \({I_1} = 0,6{\rm{ }}A.\)

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn là  \({I_{d1}} = 0,3A\)

Do đó công suất tiêu thụ điện năng của mỗi bóng đèn là \({P_d} = 0,54W\)

Câu b:

Khi tháo bỏ một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là \({R_2} = {\rm{ }}6\Omega \)  và cường độ dòng điện chạy qua đèn \({I_{d2}} = 0,375A\) , nên bóng đèn sáng mạnh hơn trước đó.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 54 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON