YOMEDIA
NONE

Cuộn dây thứ nhất có R1=20Ω, được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là l1=40m và có đường kính tiết diện d1=0,5mm. Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2=0,3mm để quấn một cuộn dây thứ hai, có điện trở R2=30Ω. Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ hai này.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • + Cuộn dây 1 có tiết diện là: \({S_1} = \dfrac{\pi{d_1}^2}{4} = \dfrac{3,14.{{0,5}^2}}{4} = 0,19625m{m^2} = 0,19625.{10}^-6m^2\)  

  + Cuộn dây 2 có tiết diện là: \({S_2} =\dfrac{\pi{d_2}^2}{4} = \dfrac{3,14.{0,3}^2}{4} = 0,07065m{m^2} = 0,07065.10^-6m^2\)

  Theo bài 8.10, ta có: \(\dfrac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \dfrac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

  Ta suy ra tỉ lệ:  \(\dfrac{R_1}{R_2} =\dfrac{l_1.S_2}{l_2.S_1} \\\Leftrightarrow \dfrac{20}{30} = \dfrac{40.0,07065.{10}^{ - 6}}{0,19625.{10}^{ - 6}}.{l_2} \\\Rightarrow {l_2} = 21,6m\)

    bởi An Nhiên 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON