YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.3 trang 24 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.3 trang 24 SBT Vật lý 11

Điện trở toàn phần của toàn mạch là

A. toàn bộ các điện trở của nó.

B. tổng trị số các điện trở của nó.

C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó.

D. tổng trị số của điện ìrơ trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Điện trở toàn phần của toàn mạch là tổng trị số của điện ìrơ trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó 

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.3 trang 24 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON