YOMEDIA
ZUNIA12

Một dây Cu dài \(100m\), có tiết diện \(1mm^2\) thì có R là \(1,7Ω\). Một dây Cu khác có chiều dài \(200m\), có điện trở \(17Ω\) thì tiết diện là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta có:

  + Dây thứ 1 có: \({l_1} = 100m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 1,7\Omega \)

  + Dây thứ 2 có: \({l_2} = 200m,{S_2} = ?,{R_2} = 17\Omega \)

  Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ đồng) có: \({l_3} = 200m,{S_3} = 1m{m^2},{R_3} = ?\)

  Nhận thấy:

  + Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_3}}} = \dfrac{{100}}{{200}} = \dfrac{1}{2}\\ \Rightarrow {R_3} = 2R_1=2.1,7=3,4\Omega \end{array}\)

  + Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{S_3}}}{{{S_2}}} \Leftrightarrow \dfrac{{17}}{{3,4}} = \dfrac{{1}}{{{S_2}}}\\ \Rightarrow {S_2} = 0,2mm^2\end{array}\)

    bởi Tuyet Anh 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON