YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 67 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 67 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc nối tiếp với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo giả thiết: \(r = 0,1\left( {\rm{\Omega }} \right);R = 4,8\left( {\rm{\Omega }} \right);U = 12\left( V \right)\)

  • Cường độ dòng điện trong mạch kín :

\(U = RI \Rightarrow I = \frac{U}{R} = \frac{{12}}{{4,8}} = 2,5\left( A \right)\)

  • Suất điện động của nguồn điện

\(\xi  = U + rI = 12 + 0,1.2,5 = 12,25\left( V \right)\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 67 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON