YOMEDIA
ZUNIA12

Một dây Al dài \({l_1} = 200m\), tiết diện \({S_1} = 1m{m^2}\) thì có điện trở . Hỏi một dây nhôm khác tiết diện \({S_{2}} = 2m{m^2}\) và điện trở \({R_{2}} = 16,8\Omega \) thì có chiều dài \({l_2}\) là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Ta có:

  + Dây thứ 1 có: \({l_1} = 200m,{S_1} = 1m{m^2},{R_1} = 5,6\Omega \)

  + Dây thứ 2 có: \({l_2} = ?m,{S_2} = 2mm^2,{R_2} = 16,8\Omega \)

  Xét thêm dây thứ 3 (cũng được làm từ nhôm) có: \({l_3} = 200m,{S_3} = 2m{m^2},{R_3} = ?\)

  Nhận thấy:

  + Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_1}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{S_3}}}{{{S_1}}} \Leftrightarrow \dfrac{{5,6}}{{R_3}} = \dfrac{{2}}{{{1}}}\\ \Rightarrow {R_3} = \dfrac{5,6}{{2}}=2,8\Omega\end{array}\)

  + Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{l_2}}}{{{l_3}}}\\\Leftrightarrow \dfrac{{{16,8}}}{{{2,8}}}= \dfrac{{l_2}}{{200}} = 6\\ \Rightarrow {l_2}=1200m \end{array}\)

    bởi Anh Tuyet 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON