YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 54 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 54 sách GK Lý lớp 11

Mắc một điện trở 14 \(\Omega\) vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 \(\Omega\) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện khi đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài xác định các đại lượng cường độ dòng điện, suất điện động công suất  và công suất mạch ngoài của nguồn điện khi mắc một điện trở vào hai cực của nguồn điện.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tính cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \frac{U}{{{R_{N}}}}\)

    • Bước 2: Tính suất điện động của nguồn điện: \(\xi  = I({R_N} + {\rm{ }}r)\)

    • Bước 3: Tính công suất của nguồn điện: P = UI

    • Bước 4: Tính công suất mạch ngoài  của nguồn điện: \({P_{ng}} = \xi .I\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

  • Ta có: 

Câu a:

Cường độ dòng điện:

\(I = \frac{U}{{{R_{N}}}} = \frac{{8,4}}{{14}} = 0,6{\rm{ }}A\)

=> \(\xi  = I({R_N} + {\rm{ }}r) = I{R_N} + Ir = 8,4 + 0,6.1 = 9V\)

Câu b:

Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện 

P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W

\({P_{ng}} = \xi .I = 9.0,6 = 5,4{\rm{ }}W\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 54 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON