YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 67 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 67 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

C. Tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(U = \xi  - rI\) 

r không đổi → I tăng thì U giảm.

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 67 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON