YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.4 trang 24 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.4 trang 24 SBT Vật lý 11

Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 9.1. Suất điện động ξ của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào dưới đây ?

A. 12Ω                       B. 11Ω                   

C. 1,2Ω                       D. 5Ω 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.4 trang 24 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON