YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 54 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 tr 54 sách GK Lý lớp 11

Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như sang bình thường và tính công suất tiêu thụ thực tế.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định động năng của một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bàn âm khi nó đến đập vào bản dương.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Điện trở định mức của nguồn điện : Rđ = Uđ2 = 29,9 Ω

    • Bước 2: Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là I = ξ/ (Rđ + r)

    • Bước 3: Kết luận về độ sáng của bóng đèn

    • Bước 4: Tính hiệu suất của nguồn điện : \(H = \frac{U}{\xi }\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

  • Ta có: 

Câu a:

Điện trở định mức của nguồn điện trong trường hợp này là Rđ = Uđ2 = 29,9 Ω

Do đó cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là I = ξ/ (Rđ + r) ≈ 0,4158 A, gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đền gần như sáng bình thường.

Câu b:

\(H = \frac{U}{\xi } = \frac{{11,975}}{{12}} = 99,8\% \)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 54 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON