YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.7 trang 25 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.7 trang 25 SBT Vật lý 11

Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω và R3 = 5 Ω.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở ?

c) Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất toả nhiệt ở điện trở ?

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  \(I = \frac{E}{{{R_1} + {R_2} + {R_3}}} = 1A\)

b) U2 = IR2 = 4 V.

c) Đổi t = 10 phút = 600s

Công nguồn điện sản ra trong 10 phút:

Ang = EIt =  7200 J

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 là:

P = I2R3 = 5W.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 25 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON