YOMEDIA
ZUNIA12

Hai dây dẫn được làm từ cùng 1 loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là \({R_1},{\rm{ }}{l_1},{\rm{ }}{S_1}\) và \({R_2},{\rm{ }}{l_2},{\rm{ }}{S_2}\). Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A. \({R_1}.{l_1}.{S_1} = {R_2}.{l_2}.{S_2}\)

B. \(\dfrac{R_1.l_1}{S_1} = \dfrac{R_2.l_2}{S_2}\)

C. \(\dfrac{R_1.l_1}{S_1} = \dfrac{S_2.l_2}{R_2}\)

D. \(\dfrac{l_1}{R_1.S_1} = \dfrac{l_2}{R_2.S_2}\)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Dây thứ nhất có: \({l_1},{S_1},{R_1}\)

  Dây thứ hai có: \({l_2},{S_2},{R_2}\)

  Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có: \({l_3} = {l_2}\)  nhưng lại có tiết diện \({S_3} = {S_1}\)

  + Ta có: dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và tiết diện nhưng khác chiều dài.

  Ta suy ra: \(\dfrac{{{R_3}}}{{{R_1}}} = \dfrac{{{l_3}}}{{{l_1}}} \Rightarrow {R_3} = \dfrac{{{l_3}}}{{{l_1}}}{R_1}\)

  + Lại có: dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện.

  Suy ra:

  \(\begin{array}{l}\dfrac{{{S_3}}}{{{S_2}}} = \dfrac{{{R_2}}}{{{R_3}}} = \dfrac{{{R_2}}}{{\dfrac{{{l_3}}}{{{l_1}}}{R_1}}} = \dfrac{{{l_1}{R_2}}}{{{l_3}{R_1}}}\\ \Rightarrow \dfrac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_3}}} = \dfrac{{{l_3}}}{{{R_2}{S_2}}}\end{array}\)

  Thay \({S_3} = {S_1}\),\({l_3} = {l_2}\)

  Ta suy ra: \(\dfrac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \dfrac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

  Chọn đáp án D

    bởi thu hằng 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON