YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 66 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 66 SGK Vật lý 11 nâng cao

Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch người ta vẽ được đồ thị như trên hình 13.3. Từ đó tìm được giá trị của suất điện động E và điện trở trong r của nguồn là:

Giải bài tập bài 13 SGK Vật lí 11 Nâng cao

A. E = 4,5 V; r = 4,5Ω

B. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω

C. E = 4,5 V; r = 1 Ω

D. E = 9 V; r = 4,5Ω 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài được tính bởi công thức

\(U = RI = E - rI{\rm{ }}\left( 1 \right)\)

Từ đồ thị hình 13.3 ta có: I = 0 thì U = 4,5 V

Thế vào (1) ⇒ E = 4,5 V

Và khi I = 2A thì \(U=4V\)

Thế vào (1) \( \Rightarrow 4 = 4,5 - 2r \Rightarrow {\rm{ }}r = 0,25{\rm{ }}\Omega \)

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 66 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON