ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một quả bóng được ném với vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi trong khi quả bóng chuyển động.

A. Thế năng

B. Động lượng

C. Động năng

D. Gia tốc 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khi vật rời khỏi tay, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, do đó gia tốc của vật bằng gia tốc trọng trường

Chọn đáp án D.

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1