YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 181 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 181 SGK Vật lý 10 nâng cao

Trên mặt phẳng nằm ngang, một hòn bi khối lượng 15g chuyển động sang phải với vận tốc 22,5 cm/s va chạm trực diện đàn hồi với một hòn bi khối lượng 30g đang chuyển động sang trái với vận tốc 18 cm/s. sau va chạm, hòn bi nhẹ hơn chuyenr động sang trái (đổi chiều) với vận tốc 31,3 cm/s. Tìm vận tốc của hòn bi nặng sau va chạm. Bỏ qua ma sát. Kiểm tra lại và xác nhận tổng động năng được bảo toàn. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi v1, v2 và v’1 , v’2 là vận tốc tương ứng của hai bi trước và sau va chạm. chọn chiều dương là chiều chuyển động của bi nhẹ hơn.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

\(\begin{array}{l} \,{m_1}{v_1} + {\rm{ }}{m_2}{v_2} = {\rm{ }}{m_1}v{_1} + {\rm{ }}{m_2}v{_2}\\ \Rightarrow v{_2} = \,\frac{{{m_1}\left( {{v_1} - v{_1}} \right) + {m_2}{v_2}}}{{{m_2}}}\\ \Rightarrow v{_2} = \frac{{0,015\left( {0,225 + 0,315} \right) + 0,03.\left( { - 0,18} \right)}}{{0,03}}\\ \Rightarrow v{_2} = 0,09\left( {m/s} \right) \end{array}\)

Vậy sau va chạm, bi nặng chuyển động theo chiều dương (sang phải) với vận tốc 0,09m/s

Kiểm tra lại tổng động năng của hai bi trước và sau va chạm ta thấy chúng bằng nhau: Wđ = Wđ’ = 8,7.10-1J

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 181 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON