YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 145 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 145 sách GK Lý lớp 10

Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J.                                    B. 1 J.

C. 5 J.                                    D. 8 J.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài  xác định cơ năng của một vật có vận tốc đầu từ 1 độ cao h nhất định

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính cơ năng:    \(W = {W_d} + {W_t}\)   \(W = \frac{1}{2}m{v^2} + mgz\)

    • Bước 2: Thay số tính toán và chọn kết quả đúng.

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

  • Cơ năng của vật là : \(W = {W_d} + {W_t}\)   \(W = \frac{1}{2}m{v^2} + mgz\) = \[\frac{1}{2}.0,{5.2^2} + 0,5.10.0,8 = 5J\]

  • Chọn phương án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 145 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON