YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 10m/s hướng chếch lên phía trên, với các góc ném hợp với phương nằm ngang lần lượt là 30o và 60o. Bỏ qua sức cản của không của không khí. Vận tốc chạm đất của vật trong mỗi lần ném thay đổi ra sao? Độ cao cực đại mà vật đạt được trong mỗi trường hợp bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn: Dùng định luật bảo toàn cơ năng để giải, có kết hợp với phương pháp động lực học. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Coi mặt đất là mặt phẳng ngang. Chọn Wt=0 tại mặt đất.

Bỏ qua lực cản không khí thì cơ năng được bảo toàn, suy ra:

\(\begin{array}{l} {{\rm{W}}_{{d_2}}} = {{\rm{W}}_{{d_1}}} = {{\rm{W}}_{{d_0}}}\\ hay\,\,\,\,{v_2} = {v_1} = {v_0} = 10(m/s) \end{array}\)

Trong cả hai trường hợp với vận tốc chạm đất của vật đều có độ lớn bằng vận tốc ném nhưng khác nhau ở góc rơi:

\(\left\{ \begin{array}{l} {\beta _1} = {\alpha _1} = {30^0}\\ {\beta _2} = {\alpha _2} = {60^0} \end{array} \right.\)

b) Khi đạt độ cao cực đại thì vật có: \(v = {v_x} = {v_0}\cos \alpha .\)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :

\(\begin{array}{l} mg{z_{\max }} + \frac{1}{2}m{({v_0}\cos \alpha )^2} = \frac{1}{2}(mv_0^2)\\ \Rightarrow {z_{\max }} = \frac{{{{\left( {{v_0}\sin \alpha } \right)}^2}}}{{2g}} \end{array}\)

  • Với  \({\alpha _1} = {30^0}:\,\,\,{z_{1\max }} = \frac{{{{\left( {10.0,5} \right)}^2}}}{{2.9,8}} \approx 1,28(m)\)

  • Với  \(\alpha  = {60^0}:\,\,\,{z_{2\max }} = \frac{{{{\left( {10.\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}{{2.9,8}} \approx 3,83(m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON