Tiếng Anh Lớp 11 Unit 11: Sources of energy - Các nguồn năng lượng

 • Unit 11: Sources of energy - Reading

  Unit 11: Sources of energy - Reading
  Bài học Unit 11 Sources of energy - Reading rèn luyện kỹ năng đọc lướt để nắm thông tin bài tổng quát. Qua đó, mang đến nội dung về nguồn năng lượng thay thế trong thiên nhiên.

  21 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Sources of energy - Speaking

  Unit 11: Sources of energy - Speaking
  Bài học Unit 11 Sources of energy phần Speaking hướng dẫn các em nói về những thuận lợi và bất lợi của những nguồn năng lượng trong tự nhiên.

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Sources of energy - Listening

  Unit 11: Sources of energy - Listening
  Bài học Unit 11 Sources of energy phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe hiểu về chủ đề năng lượng để hoàn thành bài tập dạng trắc nghiệm và điền từ để hoàn chỉnh thông tin.

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Sources of energy - Writing

  Unit 11: Sources of energy - Writing
  Bài học Unit 11 Sources of energy - Writing hướng dẫn các em sử dụng những từ và cụm từ dùng trong miêu tả đồ thị, biểu đồ để viết một đoạn văn phân tích biểu đồ về sự tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Sources of energy - Language Focus

  Unit 11: Sources of energy - Language Focus
  Bài học Unit 11 Sources of energy phần Language Focus giới thiệu phát âm một số âm khó trong tiếng Anh và hướng dẫn điểm ngữ pháp về mệnh đề quan hệ được thay thế bằng V-ing, V-ed và nguyên mẫu có "to".

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 11: Sources of energy - Vocabulary

  Unit 11: Sources of energy - Vocabulary
  Bài học Unit 11 Sources of energy phần Vocabulary cung cấp toàn bộ từ vựng liên quan trong bài học. Qua đó giúp các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Test Yourself D Unit 10 - 11 English 11

  Test Yourself D Unit 10 - 11 English 11
  Bài học Test Yourself D Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 10 và bài 11 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

  40 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết