Tiếng Anh Lớp 11 Unit 14: Recreation - Thú tiêu khiển

 • Unit 14: Recreation - Reading

  Unit 14: Recreation - Reading
  Bài học Unit 14 Recreation phần Reading giúp các em phát triển kỹ năng đọc hiểu tìm ý chính và chi tiết thông tin bài đọc về chủ đề giải trí.

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 14: Recreation - Speaking

  Unit 14: Recreation - Speaking
  Bài học Unit 14 Recreation phần Speaking hướng dẫn các em cách thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình về các hoạt động giải trí và đưa ra những lí do chính đáng. 

  Xem chi tiết

 • Unit 14: Recreation - Listening

  Unit 14: Recreation - Listening
  Bài học Unit 14 Recreation phần Listening giúp các em phát triển những kỹ năng nghe hiểu và chọn đáp án đúng cùng với việc trả lời những câu hỏi liên quan đến hoạt động giải trí.

  Xem chi tiết

 • Unit 14: Recreation - Writing

  Unit 14: Recreation - Writing
  Bài học Unit 14 Recreation phần Writing hướng dẫn các em viết đoạn văn miêu tả về hoạt động cắm trại cuối tuần với lớp. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 14: Recreation -Language Focus

  Unit 14: Recreation -Language Focus
  Bài học Unit 14 Reacreation phần Language Focus hướng dẫn các em điểm ngữ pháp về các cặp từ nối trong tiếng anh và một dạng cấu trúc câu đặc biệt "Câu chẻ".

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 14: Recreation - Vocabulary

  Unit 14: Recreation - Vocabulary
  Bài học Unit 14 Recreation phần Vocabulary cung cấp toàn bộ từ vựng Unit 14 cho các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ khi học bài.

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Test Yourself E Unit 12 - 14 English 11

  Test Yourself E Unit 12 - 14 English 11
  Bài học Test Yourself E Unit 12 - 14 Lớp 11 tổng hợp kiến thức từ bài 12 đến bài 14 trong chương trình học bằng những kỹ năng Reading, Listening, Grammar, Writing. Qua đó giúp các em ôn tập và thực hành những kiến thức đã được học.

  30 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết