YOMEDIA

Tiếng Anh lớp 11 Unit 16: The wonders of the world - Kỳ quan thế giới

Nội dung bài giảng Unit 16 The wonders of the world của môn Tiếng Anh lớp 11 sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề xoay quanh Kỳ quan thế giới. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary được biên soạn với đầy đủ nội dung kèm theo các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Kỳ quan thế giới sẽ giúp các em có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

ZUNIA9
 

 

ON