Tiếng Anh Lớp 11 Unit 12: The Asian Games - Thế vận hội thể thao châu Á

 • Unit 12: The Asian Games - Reading

  Unit 12: The Asian Games - Reading
  Bài học Unit 12 The Asian Games phần Reading giúp các em phát triển kỹ năng đọc hiểu lấy thông tin chi tiết và có hiểu biết về lịch sử của thế vận hội thể thao châu Á.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 12: The Asian Games - Speaking

  Unit 12: The Asian Games - Speaking
  Bài học Unit 12 The Asian Games phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời về lịch sử Á vận hội cùng với sự kiện thể thao dành được huy chương vàng của Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao tại Busan, Hàn Quốc.

  Xem chi tiết

 • Unit 12: The Asian Games - Listening

  Unit 12: The Asian Games - Listening
  Bài học Unit 12 The Asian Games phần Listening giúp các em phát triển kỹ năng nghe hiểu để lấy thông tin trả lời câu hỏi với nội dung liên quan đến điền kinh.

  Xem chi tiết

 • Unit 12: The Asian Games - Writing

  Unit 12: The Asian Games - Writing
  Bài học Unit 12 The Asian Games phần Writing giúp các em cải thiện kỹ năng viết bài và hướng dẫn các em viết về cách thức chuẩn bị cho Á vận hội ở một quốc gia châu Á. 

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 12: The Asian Games - Language Focus

  Unit 12: The Asian Games - Language Focus
  Bài học Unit 12 The Asian Games phần Language Focus hướng dẫn các em ôn tập mệnh đề quan hệ và điểm ngữ pháp mới rút gọn đại từ quan hệ.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 12: The Asian Games - Vocabulary

  Unit 12: The Asian Games - Vocabulary
  Bài học Unit 12 The Asian Games phần Vocabulary cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng liên quan đến chủ đề bài học Đại hội thể thao châu Á. Qua đó giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu trong quá trình học bài.  

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết