YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 7: World population - Dân số thế giới

Dân số thế giới là nội dung các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 7 World population của môn Tiếng Anh lớp 11 qua các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary được HOC247 biên soạn với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức. Hệ thống hỏi đáp về chủ để Dân số thế giới sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

Chủ đề Tiếng Anh 11

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON