Tiếng Anh Lớp 11 Unit 7: World population - Dân số thế giới

 • Unit 7: World population - Reading

  Unit 7: World population - Reading
  Bài học Unit 7 Lớp 11 World population phần Reading giúp các em cải thiện kỹ năng đọc hiểu. Bên cạnh đó, bài học này tập trung rèn luyện kỹ năng đoán ý nghĩa nội dung thông qua ngữ cảnh và tìm thông tin chi tiết với chủ đề về dân số thế giới.

  15 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: World Population - Speaking

  Unit 7: World Population - Speaking
  Bài học Unit 7 Lớp 11 World Population phần Speaking giúp các em thực hành nói về vấn đề bùng nổ dân số thế giới và đưa ra một vài cách giải quyết vấn đề này.

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: World population - Listening

  Unit 7: World population - Listening
  Bài học Unit 7 Lớp 11 World population phần Listening giúp các em phát triển kỹ năng nghe hiểu với nội dung xoay quanh vấn đề về dân số thế giới.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: World population - Writing

  Unit 7: World population - Writing
  Bài học Unit 7 Lớp 11 World population phần Writing hướng dẫn các em miêu tả thông tin thông qua biểu đồ về vấn đề dân số ở các châu lục trên thế giới.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: World population - Language Focus

  Unit 7: World population - Language Focus
  Bài học Unit 7 Lớp 11 World Population phần Language Focus hướng dẫn các em ôn tập điểm ngữ pháp về câu điều kiện đã học và mở rộng dạng mới của câu điều kiện.

  25 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: World population - Vocabulary

  Unit 7: World population - Vocabulary
  Bài học Unit 7 Lớp 11 World population phần Vocabulary cung cấp từ vựng liên quan đến đề tài dân số thế giới. Qua đó, các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học bài.

  20 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết