YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 4: Volunteer work - Công tác tình nguyện

Công tác tình nguyện là nội dung các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 4 Volunteer work của môn Tiếng Anh lớp 11 gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm được HOC247 biên soạn bám sát với nội dung chương trình SGK. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Công tác tình nguyện sẽ giúp các em phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

Chủ đề Tiếng Anh 11

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF