Tiếng Anh Lớp 11 Unit 10: Nature in Danger - Thiên nhiên đang bị đe dọa

 • Unit 10: Nature in Danger - Reading

  Unit 10: Nature in Danger - Reading
  Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Reading giúp các em cải thiện kỹ năng đọc hiểu qua nội dung các bài đọc về tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên. 

  20 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Nature in Danger - Speaking

  Unit 10: Nature in Danger - Speaking
  Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Speaking hướng dẫn các em thảo luận về chủ đề sự đe dọa đối với thiên nhiên và các giải pháp để bảo vệ môi trường thiên nhiên khỏi sự nguy hiểm.

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Nature in Danger - Listening

  Unit 10: Nature in Danger - Listening
  Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Listening cung cấp cho các em thông tin về các công viên quốc gia trên thế giới, qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe để nắm bắt thông tin đúng hoặc sai cùng với việc trả lời câu hỏi sau khi lắng nghe nội dung bài.

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Nature in Danger - Writing

  Unit 10: Nature in Danger - Writing
  Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Writing hướng dẫn các em viết bài giới thiệu, mô tả về công viên quốc gia Cát Bà, qua đó giúp các em có thêm thông tin hiểu biết về vườn quốc gia nổi tiếng này của đất nước.

  10 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Nature in Danger - Language Focus

  Unit 10: Nature in Danger - Language Focus
  Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Language Focus hướng dẫn các em một điểm cấu trúc mới trong mệnh đề quan hệ: Đại từ quan hệ với giới từ đi kèm.

  18 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 10: Nature in Danger - Vocabulary

  Unit 10: Nature in Danger - Vocabulary
  Bài học Unit 10 Nature in Danger phần Vocabulary cung cấp từ vựng của toàn bộ bài với chủ đề về động vật đang bị nguy hiểm. Qua đó, giúp các em dễ dàng trong việc tra cứu và ghi nhớ từ vựng đã học.

  20 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết