YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 10: Nature in Danger - Thiên nhiên đang bị đe dọa

Dưới đây là nội dung bài giảng Unit 10 Nature in Danger của chương trình Tiếng Anh lớp 11 được hoc247 biên soạn thông qua các phần học cơ bản Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary bài giảng cung cấp đầy đủ kiến thức, chữa bài tập SGK, các câu hỏi trắc nghiệm để các em có thể tự luyện tập, đối chiếu đáp án, đánh giá năng lực bản thân. Bên cạnh đó hệ thống hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải quyết các bài tập khó và tích lũy vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Thiên nhiên đang bị đe dọa.

Chủ đề Tiếng Anh 11

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON