Tiếng Anh Lớp 11 Unit 15: Space conquest - Không gian vũ trụ

 • Unit 15: Space conquest - Reading

  Unit 15: Space conquest - Reading
  Bài học Unit 15 Space Conquest phần Reading hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu, đoán nghĩa từ và tóm tắt lại nội dung bài. Với chủ đề về không gian vũ trụ, bài học cung cấp cho các em những hiểu biết thú vị về không gian huyền bí bên ngoài trái đất. 

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 15: Space conquest - Speaking

  Unit 15: Space conquest - Speaking
  Bài học Unit 15 Space Conquest phần Speaking hướng dẫn các em nói về một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực không gian vũ trụ. 

  Xem chi tiết

 • Unit 15: Space conquest - Listening

  Unit 15: Space conquest - Listening
  Bài học Unit 15 Space Conquest phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe để chọn câu đúng sai và trả lời câu hỏi với nội dung liên quan đến đề tài vũ trụ, sự khám phá của con người trên mặt trăng.

  Xem chi tiết

 • Unit 15: Space conquest - Writing

  Unit 15: Space conquest - Writing
  Bài học Unit 15 Space Conquest phần Writing hướng dẫn các em viết tiểu sử về một nhân vật nổi tiếng.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 15: Space conquest -Language Focus

  Unit 15: Space conquest -Language Focus
  Bài học Unit 15 Space Conquest phần Language Focus hướng dẫn các em điểm ngữ pháp về "Could/be able to" và câu hỏi đuôi. 

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 15: Space conquest - Vocabulary

  Unit 15: Space conquest - Vocabulary
  Bài học Unit 15 Space Conquest phần Vocabulary cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng trong bài có liên quan đến chủ đề không gian vũ trụ. Qua đó, các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong qua trình học bài.

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết