YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 15: Space conquest - Không gian vũ trụ

Unit 15 Space conquest - Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary gồm các phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 11. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Không gian vũ trụ giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ZUNIA9
 

 

ON