Tiếng Anh Lớp 11 Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

 • Unit 8: Celebrations - Reading

  Unit 8: Celebrations - Reading
  Bài học Unit 8 Celebrations phần Reading hướng dẫn các em tìm hiểu về phong tục lễ tết của dân tộc Việt Nam. Qua đó cải thiện kỹ năng đọc hiểu của các em trở nên thông thạo trong việc đọc và nắm bắt ý chính và chi tiết của bài.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Celebrations - Speaking

  Unit 8: Celebrations - Speaking
  Bài học Unit 8 Celebrations phần Speaking hướng dẫn các em nói về đề tài ngày Tết và các lễ hội khác trong năm. 

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Celebrations - Listening

  Unit 8: Celebrations - Listening
  Bài học Unit 8 Celebrations phần Listening hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng nghe hiểu thông tin về lễ hội năm mới Nhật Bản. 

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Celebrations - Writing

  Unit 8: Celebrations - Writing
  Bài học Unit 8 Celebrations phần Writing hướng dẫn các em kỹ năng viết bài mô tả về một lễ hội và những hoạt động diễn ra tại đó.

  15 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Celebrations - Language Focus

  Unit 8: Celebrations - Language Focus
  Bài học Unit 8 Celebrations phần Language Focus hướng dẫn các em điểm ngữ pháp về đại từ bất định trong tiếng Anh (one, someone, no one, anyone,...) và từ vựng về các lễ hội.

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Celebrations - Vocabulary

  Unit 8: Celebrations - Vocabulary
  Bài học Unit 8 Celebrations phần Vocabulary cung cấp cho các em vốn từ vựng về chủ đề lễ hội của toàn bộ bài số 8. Qua đó các em sẽ dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học và làm bài tập.

  20 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết