Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu

 • Unit 6: Competitions - Reading

  Unit 6: Competitions - Reading
  Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Reading hướng dẫn các em bài đọc xoay quanh chủ đề các cuộc thi tranh tài để nắm được những hoạt động và luật thi ở các cuộc tranh tài khác nhau. Bài học còn giúp các em cải thiện một số kỹ năng đoán ngữ nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh trong bài học.

  18 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Competitions - Speaking

  Unit 6: Competitions - Speaking
  Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời thông tin về những cuộc thi. Qua bài học, các em sẽ biết cách trình bày về một kỳ thi hoặc một cuộc tranh tài dựa vào những thông tin đã được cho sẵn.

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Competitions - Listening

  Unit 6: Competitions - Listening
  Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe chi tiết để chọn đáp án đúng, sai và trả lời câu hỏi về nội dung bài nghe xoay quanh cuộc thi marathon.

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Competitions - Writing

  Unit 6: Competitions - Writing
  Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Writing hướng dẫn các em hồi đáp một lá thư. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Competitions - Language Focus

  Unit 6: Competitions - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 6 lớp 11 - Competitions giúp các em ôn tập điểm ngữ pháp câu tường thuật với danh động từ.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 6: Competitions - Vocabulary

  Unit 6: Competitions - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 6 lớp 11 - Competitions giới thiệu đến các em từ vựng trong bài học với sự phân loại từ và phiên âm đầy đủ cùng với ngữ nghĩa, hi vọng bài học giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu từ mới.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Test Yourself B Unit 4 - 6 English 11

  Test Yourself B Unit 4 - 6 English 11
  Bài học Test Yourself B Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 4 đến bài 6 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

  15 trắc nghiệm

  Xem chi tiết