YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu

Tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài Unit 6 Competitions Tiếng Anh Lớp 11 phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary cho các em học sinh lớp 11. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Những cuộc thi đấu giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

Chủ đề Tiếng Anh 11

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF