Tuần 18 Ngữ Văn 12

  • Ôn tập phần văn học

    Ôn tập phần văn học
    Bài học giúp các em nắm được một cách hệ thống và biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam và văn học nước ngoài đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 12 học kì 1.

    15 trắc nghiệm 13 hỏi đáp

    Xem chi tiết