Tuần 3 Ngữ Văn 12

 • Tuyên Ngôn Độc Lập - Hồ Chí Minh - Phần 2: Tác phẩm

  Tuyên Ngôn Độc Lập - Hồ Chí Minh - Phần 2: Tác phẩm
  Qua bài giảng Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh (TT), giúp các em thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản Tuyên ngôn độc lập. Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập. Chúc các em có một tiết học thật tốt và hiệu quả.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

  Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
  Nội dung chủ yếu của bài học nhằm giúp học sinh nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt. Có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết