Tuần 4 Ngữ Văn 12

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
  Bài học giúp học sinh thấy được những ý kiến sâu sắc, có lí, có tình của Phạm Văn Đồng về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu. Những giá trị lớn lao của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đối với thời đại bấy giờ và đối với ngày nay, đề càng thêm yêu quý con người và tác phẩm của nhà thơ lớn đó.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi

  Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi
  Bài học giúp các em nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ. Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận, đưa dẫn chứng, sử dụng từ ngữ, hình ảnh để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Đô-xtôi-ép-xki - X.Xvai-Gơ

  Đô-xtôi-ép-xki - X.Xvai-Gơ
  Nội dung cơ bản của bài học nhằm giúp các em nắm được những nét chính về cuộc đời và cách viết 1 bài văn nghị luận về chân dung văn học, than thế, sự nghiệp văn học, vị trí đóng góp của nhà văn Xvai-gơ. Hiểu được tư tưởng tiến bộ, phong cách nghị luận của Xvai-gơ cũng như nắm đôi nét về tiểu sử của Đốt-Xtôi-ép-Xki.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

  Nghị luận về một hiện tượng đời sống
  Bài học giúp các em nắm được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống. Có nhận thức, tư tưởng, thái độ và hành động đúng đắn trước những hiện tượng đời sống hằng ngày.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết