Tuần 2 Ngữ Văn 12

 • Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh - Phần 1: Tác giả

  Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh - Phần 1: Tác giả
  Nội dung bài học Tuyên ngôn độc lập phần tác giả Hồ Chí Minh giúp các em hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh. Đồng thời có ý thức trân trọng di sản của Hồ Chí Minh và tự hào về độc lập của dân tộc. Hy vọng sau khi học xong, các em nắm được nội dung kiến thức trọng tâm bài học. Chúc các em có tiết học thành công và hiệu quả.  

  Xem chi tiết

 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

  Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
  Bài học Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt sẽ giúp các em nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt, là kết quả phấn đấu lâu dài của ông cha ta. Nắm được các phương diện biểu hiện sự trong sáng của tiếng Việt: tính chuẩn mực, có quy tắc; sự không lai căng lạm dụng ngôn ngữ khác; phẩm chất văn hoá, lịch sự của lời nói. Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, quý trọng di sản của cha ông, rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng của tiếng Việt, biết phê phán và loại bỏ những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt.  

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

  Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
  Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết