Trắc nghiệm Toán Học Lớp 12

 • Nội dung Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 12 Ôn tập chương 2 là các câu hỏi về các khái niệm, tính chất, sự tạo thành các mặt, các khối tròn xoay và bài toán tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của chúng.
  10 trắc nghiệm
 • Nếu đã hoàn thành toàn bộ chương trình Hình học 12 và tự tin mình đã nắm vững bài, mời các em cùng làm bài Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm - Hình học 12 để rèn luyện kĩ năng giải bài tập, cũng như đánh giá lại hiệu quả của quá trình học tập để có biện pháp cải thiện kịp thời.
  20 trắc nghiệm
 • Nếu đã hoàn thành toàn bộ chương trình Giải tích 12 và tự tin mình đã nắm vững bài, mời các em cùng làm bài Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm - Giải tích 12 để rèn luyện kĩ năng giải bài tập, cũng như đánh giá lại hiệu quả của quá trình học tập để có biện pháp cải thiện kịp thời.
  20 trắc nghiệm
 • Bài kiêm tra Trắc nghiệm Giải tích 12 Ôn tập chương 2 Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit với nội dung các câu hỏi xoay quanh rút gọn, biến đổi các biểu thức, tính đạo hàm, nhận biết các tính chất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, giải phương trình - bất phương trình mũ và logarit sẽ giúp các em rèn luyện, cũng cố kĩ năng giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao.
  10 trắc nghiệm
 • Bài kiểm tra Giải tích 12 Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số xoay quanh các câu hỏi liên quan đến tính đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất, tiệm cận, đồ thị của hàm số,...sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập, phát hiện những vấn đề chưa hiểu rõ để có biện pháp ôn luyện, cũng cố kiến thức kịp thời.
  11 trắc nghiệm
 • Bài kiểm tra Trắc nghiệm Giải tích 12 Ôn tập chương 3 với nội dung xoay quanh tìm nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích tích phân tính diện tích, thể tích khối tròn xoay,...sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng làm bài, từng bước chinh phục được cái bài tập khó.
  10 trắc nghiệm
 • Bài kiểm tra Trắc nghiệm Ôn tập chương IV - Giải tích 12 với các câu hỏi xoay quanh các khái niệm, phép toán, môđun và biểu diễn hình học của số phức,...sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập, phát hiện những vấn đề chưa hiểu để có biện pháp bổ sung kiến thức kịp thời.
  5 trắc nghiệm
 • Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 12 Ôn tập chương 1 Khối đa diện với những câu hỏi kiến thức tổng hợp xoay quanh Khối đa diện, để làm tốt các bài tập này đòi hỏi các em vận dụng linh hoạt các kiến thức hình học không gian đã học ở lớp 11 và những kiến thức vừa được học trong chương trình 12. Qua đó sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng làm bài, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tâp.
  10 trắc nghiệm
 • Bài kiểm tra Trắc nghiệm Ôn tập chương III - Hình học 12 gồm những câu hỏi tổng hợp kiến thức của toàn chương Phương pháp tọa độ trong không gian sẽ giúp các em rèn luyện khả năng vận dụng linh hoạt những nội dung đã được học vào giải bài tập. Qua đó sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập.
  10 trắc nghiệm
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 Bài 3 về Phương trình đường thẳng trong không gian online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
  10 trắc nghiệm
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 Bài 2 về Phương trình mặt phẳng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
  10 trắc nghiệm
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 Chương 3 Bài 1 về Hệ tọa độ trong không gian online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
  10 trắc nghiệm