YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 4 Số phức

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Ôn tập chương IV - Toán 12 với các câu hỏi xoay quanh các khái niệm, phép toán, môđunbiểu diễn hình học của số phức,...sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập, phát hiện những vấn đề chưa hiểu để có biện pháp bổ sung kiến thức kịp thời.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON