Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 6 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

90 phút 13 câu 82 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):