ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 Điều hòa hoạt động gen

90 phút 12 câu 148 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1