Trắc nghiệm Bài 5 Các thao tác cơ bản trên bảng - Tin học 12

90 phút 15 câu 79 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):