YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 4 tr 110 sách GK Toán 9 Tập 2

Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm;            (B) 4,6 cm;             (C) 1,8 cm;

(D) 2,1 cm;            (E) Một kết quả khác.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ta có:

\(\small S_{xq}= 352 (cm^2), r = 7(cm)\)

Từ công thức Sxp: 2πrh suy ra

 \(S_{xq}=2\pi.R.h\Rightarrow h=\frac{S_{xq}}{2\pi r}\)

\(=\frac{352}{2.3,14.7}=8(cm)\)

Chọn đáp án E

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON