YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 8 tr 111 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hình chữ nhật ABCD (AB  = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích V1; quang  BC thì được hình trụ có thể tích V2. Trong các đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.

(A) V1 = V2

(B) V1= 2V2

(C) V= 2V1

(D) V2= 3V1

(E) V1 = 3V2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Với bài 8, chúng ta quay từng trường hợp rồi so sánh hai thể tích với nhau

Quay quanh AB thì ta có \(\small r = a, h= 2a\)

nên:

\(V_1 = \pi r^2h = \pi.a^2.2a = 2\pi a^3\)

Quay quanh BC thì ta có \(\small r = 2a, h = a\)

nên:

\(V_2 = \pi r^2h = \pi.(2a)^2.2a = 4\pi a^3\)

\(\Rightarrow 2V_1=V_2\)

Ta chọn C

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF