AMBIENT

Hỏi đáp về Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ - Hình học 9

Trong quá trình học bài Hình học 9 Chương 4 Bài 1 Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (26 câu):

 • thiện thiện

  một chậu hình trụ cao 20 cm. diện tích đáy bằng nửa diện tích xung quanh. trong chậu có nước cao đến 15cm. hỏi phải thêm bao nhiêu nước và chậu để nước vừa đầy chậu?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao

  1 hình trụ có bán kính đáy = 1/4 đường cao . Khi cắt hình trụ này bằng 1 mặt phẳng đi qua trục thì mặt cắt là hình chữ nhật có diện ttichs = 50 cm2 . Tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần và thể tích hình trụ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc

  Cho hình chữ nhật ABCD có AD= 18 cm

  Khoảng cách từ A đến BD là 14,4 cm

  Tính chu vi hình chữ nhật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng
  Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 167)

  Một chiếc cốc dạng hình nón, chứa đầy rượu (h.95). Cụ Bá uống một lượng rượu nên "chiều cao" của rượu còn lại trong cốc bằng một nửa chiều cao ban đầu.

  Hỏi cụ Bã đã uống bao nhiêu rượu trong cốc ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 166)

  Một vật thể hình học như hình 93.

  Phần trên là nửa hình trụ, phần dưới là một hình hộp chữ nhật, với các kích thước cho trên hình vẽ. Thể tích của vật thể hình học này là :

  (A) \(4340cm^3\)

  (B) \(4760cm^3\)

  (C) \(5880cm^3\)

  (D) \(8cm^3\)

  (Lấy \(\pi\approx\dfrac{22}{7}\)). Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 165)

  Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm được đặt đứng trê mặt bàn. Một phần của hình trụ bị cắt rời ra theo các bán kính OA, OB và theo chiều thẳng đứng từ trên xướng dưới với \(\widehat{AOB}=30^0\) (xem hình 92). Hãy tính :

  a) Thể tích phần còn lại

  b) Diện tích toàn bộ của hình sau khi đã bị cắt 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên

  Bài 11 (Sách bài tập - tập 2 - trang 165)

  Người ta đổ nước vào một thùng chứa dạng hình trụ, có đường kính đường tròn đáy là 3m lên đến độ cao \(2\dfrac{1}{3}m\). Biết rằng \(1cm^3\) nước có khối lượng là 1g. Trong các số sau đây, số nào là số biểu diễn khối lượng nước đổ vào thùng ?

  (A) 165

  (B) 16 500

  (C) 33 000

  (D) 66 000

  (Lấy \(\pi\approx\dfrac{22}{7}\) và kết quả tính theo kg)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên

  Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 165)

  Đúng nửa cốc (!)

  Một cái cốc hình trụ được đổ đầy sữa. Liệu em có thể rót đúng một nửa lượng sữa mà không phải sử dụng các dụng cụ đo hay không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 165)

  Một cái trục lăn có dạng một hình trụ

  Đường kính của đường tròn đáy là 42 cm, chiều dài trục lăn là 2m (h.91). Sau khi lăn tròn 10 vòng thì trục lăn tạo trên sân phẳng một diện tích là :

  (A) \(26400cm^2\)

  (B) \(58200cm^2\)

  (C) \(528cm^2\)

  (D) \(264000cm^2\)

  (lấy \(\pi\approx\dfrac{22}{7}\) ). Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng

  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 164)

  Diện tích xung quanh của một hình trụ là \(10cm^2\) và diện tích toàn phần của nó là \(14m^2\). Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ (lấy \(\pi\approx3,14\), làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí
  Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 164)

  Hình 90

  Là một mẩu pho mát được cắt ra từ một khối pho mát dạng hình trụ (có các kích thước như trên hình vẽ). Khối lượng của mẩu pho mát là :

  (A) 100g

  (B) 100 \(\pi g\)

  (C) 800g

  (D) 800\(\pi g\)

  (Khối lượng riêng của pho mát là 3g/\(cm^3\))

  Hãy chọn kết quả đúng ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien

  Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 164)

  Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm). Người ta khoan một lỗ cũng có dạng hình trụ như hình 89, có bán kính đáy và độ sâu đều bằng r (cm). Thể tích phần vật thể còn lại (tính theo \(cm^3\) ) là :

  (A) \(4\pi r^3\)

  (B) \(7\pi r^3\)

  (C) \(8\pi r^3\)

  (D) \(9\pi r^3\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 164)

  Một cái ống rỗng dạng hình trụ hở một đầu, kín một đầu (độ dày không đáng kể) dài b (cm) và bán kính đường tròn đáy là r (cm). Nếu người ta sơn cả bên ngoài lẫn bên trong ống thì diện tích ống được sơn bao phủ là :

  (A) \(2\left(\pi r^2+2\pi rb\right)cm^2\)

  (B) \(\left(\pi r^2+2\pi rb\right)cm^2\)

  (C) \(\left(2\pi r^2+2\pi rb\right)cm^2\)

  (D)  \(\left(\pi r^2+4\pi rb\right)cm^2\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 163)

  Đố : Đường đi của con kiến :

  Thành bên trong của một cái lọ thủy tinh dạng hình trụ có một giọt mật cách miệng lọ 3cm. Bên ngoài thành lọ có một con kiến đậu ở điểm đối diện với giọt mật qua tâm đường tròn (song song với đường tròn đáy - xem hình 88).

  Hãy chỉ ra đường đi ngắn nhất của con kiến để đến đúng giọt mật, biết rằng chiều cao của cái lọ là 20cm và đường kính đường tròn đáy là 10cm (lấy \(\pi=3,14\))

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 163)

  Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính :

  a) Diện tích xung quanh của hình trụ

  b) Thể tích của hình trụ

  (Lấy \(\pi=3,142\), làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh

  Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 163)

  Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm, chiều cao 10cm. Trong các số sau đây, số nào là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy ?

  (Lấy \(\pi=\dfrac{22}{7}\))

  (A) \(564cm^2\)

  (B) \(972cm^2\)

  (C) \(1865cm^2\)

  (D) \(2520cm^2\)

  (E) \(1496cm^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 163)

  Diện tích và chu vi của một hình chữ nhật ABCD (AB > AD) theo thứ tự là \(2a^2\) và \(6a\). Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng, ta được một hình trụ. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình trụ này ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim

  cho pt \(x^2-5x+2m-1=0\)

  tìm m để \(\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{19}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Một hình trụ có chu vi đáy là 95dm ; chiều cao 11dm . Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  Tìm số nguyên x,y thỏa mãn : x - y + xy -2 = x^2 + y^2

  tớ cảm ơn nhiều!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c và chu vi là 2p.

  Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: \(N=\dfrac{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}{abc}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh

  Tìm số nguyên x, y thỏa mãn:

  \(x^2\)+4x+1 = \(y^4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 169)

  Một hình trụ có bán kính đáy 1cm và chiều cao 2cm, người ta khoan đi một phần có dạng hình nón như hình vẽ (h.100) thì phần thể tích còn lại của nó sẽ là :

  (A) \(\dfrac{2\pi}{3}\left(cm^3\right)\)                            (B) \(\dfrac{4\pi}{3}\left(cm^3\right)\)

  (C) \(2\pi\left(cm^3\right)\)                              (D) \(\dfrac{8\pi}{3}\left(cm^3\right)\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 168)

  Từ một hình nón, người thợ tiện có thể tiện ra một hình trụ cao nhưng "hẹp" hoặc một hình trụ rộng nhưng "thấp"

  Trong trường hợp nào thì người thợ tiện loại bỏ ít vật liệu hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 168)

  Nếu chiều cao và bán kính đáy của một hình nón đều tăng lên và bằng \(\dfrac{5}{4}\) so với các kích thước tương ứng ban đầu thì trong các tỉ số sau đây, tỉ số nào là tỉ số giữa thể tích của hình nón mới với thể tích của hình nón ban đầu ?

  (A) \(\dfrac{5}{4}\)                        (B) \(\dfrac{15}{12}\)

  (C) \(\dfrac{25}{16}\)                      (D) \(\dfrac{125}{64}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>