YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 10 tr 112 sách GK Toán 9 Tập 2

Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

b) Thể tích hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5 mm và chiều cao là 8 mm.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Với bài 10 này, chúng ta sẽ sử dụng công thức đã học để tính các đại lượng của bài toán.

Câu a:

Ta có: \(\small C = 13m, h = 3cm\)

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

\(\small S_{xq}=2\pi.Rh=13.3=39(cm^2)\)

Câu b:

Ta có: \(\small r = 5 mm , h = 8mm\)

Thể tích của hình trụ là:

\(\small V=\pi r^2h=\pi.5^2.8=200\pi\approx 628(mm^3)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON