ADMICRO
UREKA

Bài tập 11 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 11 tr 112 sách GK Toán 9 Tập 2

Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ(h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8 cm2 . Nước trong lọ dâng lên 8,5 mm. hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Hình 84 bài 11 trang 112 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Trong bài 11 này, thể tích của tượng đá nhỏ cũng chính là thể tích phần nước bị dâng lên

Thể tích của tượng đá bằng thể tích của hình trụ có diện tích đáy là \(12,8 cm^2\) và chiều cao bằng \(\small 8,5 mm = 0,85 cm\) vậy:

\(\small V = S.h = 12,8.0,85 = 10,88 (cm^3)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Vũ Hải Yến
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 166)

  Một vật thể hình học như hình 93.

  Phần trên là nửa hình trụ, phần dưới là một hình hộp chữ nhật, với các kích thước cho trên hình vẽ. Thể tích của vật thể hình học này là :

  (A) \(4340cm^3\)

  (B) \(4760cm^3\)

  (C) \(5880cm^3\)

  (D) \(8cm^3\)

  (Lấy \(\pi\approx\dfrac{22}{7}\)). Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 165)

  Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm được đặt đứng trê mặt bàn. Một phần của hình trụ bị cắt rời ra theo các bán kính OA, OB và theo chiều thẳng đứng từ trên xướng dưới với \(\widehat{AOB}=30^0\) (xem hình 92). Hãy tính :

  a) Thể tích phần còn lại

  b) Diện tích toàn bộ của hình sau khi đã bị cắt 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF