Bài tập 11 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 11 tr 112 sách GK Toán 9 Tập 2

Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ(h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8 cm2 . Nước trong lọ dâng lên 8,5 mm. hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Hình 84 bài 11 trang 112 SGK Toán lớp 9 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Trong bài 11 này, thể tích của tượng đá nhỏ cũng chính là thể tích phần nước bị dâng lên

Thể tích của tượng đá bằng thể tích của hình trụ có diện tích đáy là \(12,8 cm^2\) và chiều cao bằng \(\small 8,5 mm = 0,85 cm\) vậy:

\(\small V = S.h = 12,8.0,85 = 10,88 (cm^3)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Vân

  Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c và chu vi là 2p.

  Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: \(N=\dfrac{\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}{abc}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Tìm số nguyên x, y thỏa mãn:

  \(x^2\)+4x+1 = \(y^4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời